Đặc điểm sinh học của một số chủng vi khuẩn dịch hạch Y.Pestis phân lập ở Tây Nguyên

264 August 23, 2017 0

Tác giả: Đào Xuân Vinh 

Chuyên ngành: Vệ sinh dịch tễ

Năm: 1989

Số trang: 131 Tr.

Nghiên cứu 150 chủng vi khuẩn dịch hạch phân lập ở các ổ dịch khác nhau thuộc 3 tỉnh Tây Nguyên: Đắc Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai-Komtum và từ các đối tượng là: người bệnh, chuột và bọ chét. Kết quả: tính chất sinh vật, hóa học giống như các chủng Y.pestis orientalis cổ điển. 142 chủng không lên men glyxerin, có khả năng khử nitrat thành nitrit, chứng tỏ chúng thuộc chủng loại phụ Y.pestis orientalis. 8 chủng không lên men glyxerin và không có khả năng khử nitrat thành nitrit, chúng lần đầu tiên được phân lập tại Tây Nguyên và Việt Nam. Các chủng thường tồn tại ngoài tự nhiên dưới dạng có đủ các kháng nguyên và nhân tố độc lực đã được nghiên cứu. Có tỷ lệ nhạy cảm cao với các kháng sinh thường dùng trong điều trị bệnh dịch hạch. Có thể chia các chủng vi khuẩn dịch hạch ở Tây Nguyên thành 2 ecotyp.
 
Liên kết