Đặc điểm tải lượng virus ở bệnh nhân có HBsAg(+) sống ở khu vực Hải Phòng

81 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 10

Trang: 40-42

Đặt vấn đề: Viêm gan B (HBV) là nguyên nhân hàng đầu của bệnh gan mạn tính. Việc áp dụng kỹ thuật định lượng virus HBV có vai trò quan trọng trong điều trị, tiên lượng bệnh. Mục đích: Đánh giá một số đặc điểm về tải lượng virus HBV ở bệnh nhân có HBsAg(+) sống tại Hải Phòng. Đối tượng và phương pháp: Áp dụng các phương pháp tách ADN bằng Boom, xác định tải lượng virus HBV bằng HBV-DNA PCR định lượng trên 100 bệnh nhân sống tại Hải Phòng, được xác định HBsAg(+) bằng xét nghiệm ELISA. Nghiên cứu được thực hiện tại Bộ môn Vi Sinh, Đại học Y Hà Nội và Khoa Xét nghiệm, Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia từ tháng 1/2007-4/2008. Kết quả: Tỷ lệ nam nhiễm HBV cao hơn nữ (64/36). Đối tượng bị nhiễm tập trung nhiều nhất ở lứa tuổi từ 20-49 tuổi. Phần lớn các bệnh nhân có tải lượng virus >10 mũ6 copies/ml (44%). 25% số bệnh nhân có kết quả dưới ngưỡng phát hiện <500 copies/ml. 54 bệnh nhân (54%) có tải lượng virus > 10 mũ5 copies/ml. Bệnh nhân có tải lượng virus cao nhất là 335 x 10 mũ6 copies/ml. Kết luận: Việc xác định tải lượng virus HBV trong máu có vai trò quan trọng trong chẩn đoán giai đoạn nhiễm HBV, định hướng và theo dõi điều trị cũng như đánh giá tiên lượng bệnh.
Liên kết