Đặc điểm tổn thương động mạch vành trên phim chụp cản quang và mối liên quan với kết quả xạ hình tưới máu cơ tim ở bệnh nhâm đái tháo đường týp 2 không có đau ngực điển hình

185 August 31, 2017 0

Năm: 2011

Số: 6

Trang: 44-49

Liên kết