Đái dầm trong bệnh cảnh phản ứng với stress ở trẻ em

91 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Siêm 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1998

Số: 1

Trang: 33-35

Phần lớn các trường hợp đái dầm cần được điều trị, có triệu chứng phức tạp, nguyên nhân cũng phức tạp. Cần giáo dục kiến thức cho bố mẹ về tâm lí trẻ em và quan điểm giáo dục con cái đúng đắn, cần có các dịch vụ sức khoẻ tâm thần trẻ em nhất là thành phố thị xã để trẻ em có vấn đề được chuẩn đoán và chăm sóc sớm. Cần đào tạo đội ngũ bác sỹ chuyên khoa tâm thần trẻ em về tâm lí vận động, âm nhạc, nghệ thuật.
Liên kết