Đáng giá hiệu quả của một tuần điều trị kết hợp nexium (esomeprazole) với clarithromycin và amoxicilin trong diệt trừ helicobacter pylori và lành loét tá tràng

285 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 2003

Số: 4

Trang: 24-32

Liên kết