Đánh giá ảnh hưởng của nội soi rửa phế quản bằng ống soi mềm đến thay đổi khí máu ở bệnh nhân thông khí nhân tạo

229 August 31, 2017 0

Tác giả: Phạm Văn Vững 

Năm: 2000

Trang: 282-289

Liên kết