Đánh giá ban đầu về điều trị chửa ngoài tử cung chưa vỡ bằng methotrexate tại khoa Sản-Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

226 August 31, 2017 0

Năm: 2000

Trang: 257-262

Liên kết