Đánh giá bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh gốc ở người già có tăng huyết áp và/ hoặc đái tháo đường bằng phương pháp siêu âm

228 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 8

Trang: 49-51

Liên kết