Đánh giá biến chứng của tia xạ phối hợp sau phẫu thuật patey trên 608 bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I, II tại bệnh viện K Hà Nội từ 1993-1997

172 August 31, 2017 3

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 1999

Trang: 157-159

Nghiên cứu hồi cứu 608 hồ sơ bệnh án bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I, II từ 1993-1995 tại BV K Hà Nội. Phẫu thuật Patey và điều trị tia xạ phối hợp sau phẫu thuật là cần thiết làm giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ. Chỉ tia xạ điện thành ngực sau phẫu thuật có số lượng hạch âm tính trong nhóm nghiên cứu >/=6 là đủ, không làm tăng tỷ lệ tái phát mà còn giảm tối đa biến chứng xấu do tia xạ phối hợp phẫu thuật gây nên. Tỷ lệ di căn xa còn cao.
Liên kết