Đánh giá biến đổi sớm về hình thể và huyết động của tim sau mổ điều trị triệt để tứ chứng Fallot bằng siêu âm-Doppler tim

106 August 23, 2017 0

Tác giả: Phan Hùng Việt 

Chuyên ngành: Nhi khoa

Năm: 2005

Số trang: 123Tr.

Nghiên cứu 50 BN tuổi trung bình 9,76± 4,88, nhỏ nhất 2 tuổi, lớn nhất 22 tuổi, nam 72%, nữ 28%, bệnh nặng 60%, nhẹ 40%. Kết quả: thay đổi về hình thể và huyết động của tim sau mổ diễn ra nhanh theo hướng thuận lợi như: đường kính thất trái cuối tâm trương và cuối tâm thu đều tăng, đường kính thất phải cuối tâm trương giảm rõ, kích thước đường ra thất phải tăng gần với bình thường, chức năng thất trái không thay đổi. Áp lực tâm thu thất phải giảm nhiều, chênh áp tối đa tâm thu thất phải - động mạch phổi giảm gần về bình thường, tỷ lệ hở van động mạch phổi rất cao, tỷ lệ thông liên thất tồn lưu còn cao. Những yếu tố nặng liên quan đến kết quả phẫu thuật: tuổi nhỏ, cân nặng lúc mổ <14Kg, hồng cầu >6.5 triệu/mm3, độ bão hoà oxy máu <70%; trước mổ thấy chỉ số Mc Goon <1.5, chỉ số Nakata <160; chênh áp thất phải - động mạch phổi >85mmHg; cung lượng tim giảm nặng sau mổ; rối loạn nhịp thất nặng và sớm sau mổ.

Liên kết