Đánh giá bước đầu hiệu quả Rituximab trong điều trị Lymphoma và CLL CD20(+) ở bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM năm 2006-2007

115 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 309-319


Liên kết