Đánh giá bước đầu kết quả áp dụng kỹ thuật mở và đóng bụng Hinh-Minh trong phẫu thuật phụ khoa

73 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 78-82

Kỹ thuật mở và đóng bụng Hinh-Minh là 1 kỹ thuật mở bụng theo đường ngang cải tiến trên cơ sở của 2 kỹ thuật mở bụng: Pfannenstiel (1900) và Joel Cohen (1977). Kỹ thuật mở bụng này áp dụng cho cả phẫu thuật phụ khoa và phẫu thuật sản khoa (mổ lấy thai). Kỹ thuật mở bụng Hinh-Minh đã tận dụng các ưu điểm và hạn chế các nhược điểm của cả 2 kỹ thuật mở bụng Pfannenstiel và Joel Cohen. Đó là bảo đảm tính thẩm mỹ như kỹ thuật Pfannenstiel nhưng lại rút ngắn thời gian và hạn chế gây thương tổn các mạch máu và dây thần kinh như kỹ thuật Joel Cohen. Đồng thời kỹ thuật mở bụng này lần đầu tiên được vận dụng vào hoàn cảnh của Việt Nam với 49 BN được mổ từ tháng 6/2000-12/2001. Thời gian phẫu thuật và phục hồi đã được rút ngắn, tỷ lệ sốt, nhiễm khuẩn, toác vết mổ thấp.
Liên kết