Đánh giá bước đầu phẫu thuật nội soi tại khoa Sản bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới - Quảng Bình

97 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: ĐB

Trang: 342-351


Liên kết