Đánh giá các yếu tố dự báo chuyển nhịp thành công sau phẫu thuật thay van hai lá cơ học ở bệnh nhân bệnh van hai lá có rung nhĩ

192 August 31, 2017 0

Năm: 2012

Số: 1

Trang: 374-377


Liên kết