Đánh giá chất lượng thuốc viên Artesunat 50mg do Việt Nam sản xuất

193 August 31, 2017 0

Năm: 2005

Số: 6

Trang: 23-28

Từ khóa: thuốc artesunat

Nghiên cứu các mẫu thuốc viên artesunat 50mg do Dự án Quốc gia Phòng chống sốt rét cung cấp cho 5 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai Châu, Hà Tĩnh và Ninh Thuận đã được xác định chất lượng theo các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn cơ sở và Dược điển Việt Nam. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2001- 12/2004 theo hạn dùng của thuốc 36 tháng. Kết quả: Thuốc viên artesunat 50mg thu mẫu từ 5 tỉnh, sau 35 tháng chất lượng thuốc ổn định, đạt các tiêu chuẩn qui định: Các mẫu thuốc đều đạt độ đồng đều khối lượng, độ rã, đạt độ cứng và độ tan. Theo tiêu chuẩn ngành cho thấy hàm lượng thuốc artesunat trong các mẫu viên thử đều đạt yêu cầu ( từ 90% - 110%). Theo tiêu chuẩn cơ sở kết quả cho thấy hàm lượng artesunat trong các mẫu thuốc viên thử đều đạt yêu cầu ( từ 95% - 105%).
Liên kết