Đánh giá hiệu lực diệt bọ chét Xenosylla cheopis của diazizon tại thành phố Hải Phòng năm 1992

125 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 51-54

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các biện pháp sử dụng Diazinon diệt X.cheopis tại phường Lý Thường Kiệt, phường Trần Khánh Dư, phường Trại Cau Thành phố Hải Phòng, mỗi phường có trên 2000 hộ, khoảng cách giữa các phường trên 1 km. Kết quả: biện pháp rắc bột Diazinon 2% liều 2g/m2 không làm giảm được chỉ số bọ chét một cách có ý nghĩa; nguyên nhân chủ yếu là do cộng đồng không hưởng ứng; biện pháp phun 60 EC liều 2g/m2 có tác dụng làm giảm chỉ số bọ chét từ 4 – 6 lần tuy nhiên hiệu quả tồn lưu dưới 2 tháng. Trong phòng chống dịch hạch cần có một hóa chất khác có hiệu quả hơn thay thế Diazinon.
Liên kết