Đánh giá hiệu quả chống viêm phế quản phổi mắc phải trên bệnh nhân thở máy dài ngày của phương pháp hút đờm kín tại khoa HSCC Bệnh viện Bạch Mai

186 August 31, 2017 0

Năm: 2000

Trang: 266-271

Liên kết