Đánh giá hiệu quả của phác đồ pantoprazole, amoxicilin và clarithromycin (PAC500) trên bệnh nhân loét dạ dày tá tràng có nhiễm H.pylori

231 August 31, 2017 0

Năm: 2004

Số: 4

Trang: 204-209

Đặt vấn đề: Ngày nay, H.pylori đã được xác định có vai trò quan trọng trong sinh bệnh học của bệnh lý dạ dày tá tràng. Chỉ định tiệt trừ vi khuẩn H.pylori được đặt ra khi bệnh nhân bị loét dạ dày tá tràng có nhiễm H.pylori. Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ Pantoprazole, Amoxicilin và Chlarithromycin (PAC500) trên bệnh nhân loét dạ dày tá tràng có nhiễm H.pylori tại BV Triều An. Đối tượng và phương pháp: Quan sát phân tích tiền cứu trên 33 BN có loét dạ dày lánh tính và/hoặc loét hành tá tràng, có nhiễm H.pylori được xác định bằng CLOtest và giải phẫu bệnh học tại BV Triều An từ tháng 1/2002-2/2003. Kết quả: Kết quả điều trị khá tốt với thời gian giảm đau trung bình là 6,5 ngày và tỷ lệ lành loét cao (96,9% theo protocol và 93,9% theo ý định điều trị) cùng với tỷ lệ tiệt trừ H.pylori cũng khá cao (87,5% theo protocol và 84,8% theo ý định điều trị). Có sự cải thiện rõ rệt sang thương viêm cấp của niêm mạc dạ dày trên mô học sau điều trị tiệt trừ (p<0,04). Tuy nhiên, tỷ lệ tác dụng phụ khá cao (81,8%), chủ yếu là đắng miệng (60,6%); chỉ có 1 trường hợp (3,03%) phải ngưng điều trị do nôn ói. Kết luận: Phác đồ phối hợp PAC500 trên bệnh nhân loét dạ dày tá tràng có nhiễm H.pylori dù tỷ lệ gặp tác dụng phụ cao nhưng vẫn được dung nạp tốt và có hiệu quả cao trong làm lành loét, tiệt trừ H.pylori, giảm đau nhanh.
Liên kết