Đánh giá hiệu quả của unasyn trong dự phòng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật dạ dày

72 August 31, 2017 0

Tác giả: Phạm Duy Hiển 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1997

Số: 3

Trang: 49-51

Nghiên cứu 30 BN (24 nam, 6 nữ) phẫu thuật dạ dày tại Viện 108 từ 6/1996-1/1997, được dự phòng nhiễm khuẩn sau mổ bằng một kháng sinh (KS) duy nhất là unasyn, nhóm đối chứng gồm 30 BN (21 nam, 9 nữ), được dùng 1-2 trong 3 loại KS: ampicillin 1g/lọ, gentamycin 80mg/ống, ciplox 200mg/lọ. Kết quả dùng KS unasyn dự phòng nhiễm trùng hậu phẫu với 1 liều trước phẫu thuật + liều nhắc lại trong 24 giờ có nhiều ưu điểm hơn so với dùng KS sau mổ và tiếp tục kéo dài nhiều ngày sau; hiệu quả phòng chống nhiễm trùng và độ an toàn cao hơn; giảm chi phí điều trị cho BN; không làm gia tăng sự kháng thuốc của vi khuẩn, hạn chế tác dụng phụ.
Liên kết