Đánh giá hiệu quả điều trị phục hồi khuyết hổng xương đồng loại đông khô khử khoáng

156 August 23, 2017 2

Tác giả: Nguyễn Đình Phúc 

Chuyên ngành: Phẫu thuật hàm mặt

Năm: 2012

Số trang: 160


Liên kết