Đánh giá hiệu quả giảm đau thần kinh của Pregabalin (Synapan) trong bệnh thần kinh ngoại vi ở người đái tháo đường týp 2

105 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Trọng Hưng 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 8 (777)

Trang: 36-39

Liên kết