Đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp cộng đồng đến bệnh tiêu chảy và nhiễm giun truyền qua đất ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam

161 August 23, 2017 0

Tác giả: Phạm Trung Kiên 

Chuyên ngành: Nhi khoa

Năm: 2003

Số trang: 135Tr.

Nghiên cứu giải pháp can thiệp cộng đồng đến bệnh tiêu chảy và nhiễm giun truyền qua đất ở trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam. Tình hình bệnh tiêu chảy (TC) và nhiễm giun truyền qua đất: mật độ mới mắc TC năm thứ 1: 0,64; năm thứ 2: 0,47 đợt/trẻ/năm. Tỉ lệ các đợt TC cao nhất ở trẻ 6-17 tháng tuổi 43%, tỉ lệ TC kéo dài 18%. Tỉ lệ nhiễm giun chung 93%. Các yếu tố nguy cơ: hố xí không có/không hợp vệ sinh, sử dụng nước giếng làng, nước sông cho ăn uống và sinh hoạt, mẹ thiếu sữa, trẻ ăn sam trước 4 tháng, trẻ bị nhiễm giun. Chương trình can thiệp làm giảm tác động của các yếu tố nguy cơ: tỉ lệ giếng khoan tăng, bỏ giếng làng, hố xí 2 ngăn tăng, tỉ lệ bà mẹ biết và chăm sóc trẻ đúng, thực hiện biện pháp phòng bệnh và điều trị TC đúng tăng. Hiệu quả can thiệp làm giảm tỉ lệ mắc bệnh TC và bệnh nhiễm giun truyền qua đất, làm giảm 19,2% mật độ mới mắc TC. Tỉ lệ nhiễm giun đũa, giun tóc giảm, cường độ nhiễm giun đũa giảm có ý nghĩa thống kê.
 
Liên kết