Đánh giá hiệu quả phác đồ đa hoá trị liệu theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới trên bệnh nhân phong tại TP. HCM

111 August 31, 2017 0

Tác giả: Phan Hồng Hải 

Năm: 1996

Số: 8

Trang: 21-24

Đánh giá mức độ tái phát bệnh phong nhóm nhiều khuẩn (PNK) và ít khuẩn (PIK) trên các bệnh nhân phong tại TP.Hồ Chí Minh, điều trị phác đồ đa hóa trị liệu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới. Kết quả: tỷ lệ tái phát trong bệnh nhân nhóm PNK là 0,05% và trong nhóm PIK là 0,01% bệnh nhân/năm. Tỷ lệ này rất thấp nếu so với tỷ lệ tái phát sau khi ngừng điều trị Dapsone đơn dược. Đa hóa trị liệu đã giúp phòng ngừa tái phát cho khoảng hơn 1.100/1.167 người lẽ ra bị tái phát do điều trị Dapson đơn dược trong tổng số 3.889 bệnh nhân trong 10 năm (1985-1994). Tỷ lệ bệnh toàn bộ giảm từ 15,20/10.000 dân (1985) xuống còn 1,02/10.000 dân (1995). Tỷ lệ phát hiện bệnh giảm từ 9,6/100.000 (1985) xuống còn 3,9/100.000 (1995).
Liên kết