Đánh giá hiệu quả phác đồ Paclitaxel - carboplatin trong điều trị UTPKPTBN giai đoạn IIIB - IV tại Bệnh viện ung bướu Hà Nội

120 August 31, 2017 1

Tác giả: Lê Thu Hà 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 3 (755)

Trang: 51-54

Liên kết