Đánh giá hiệu quả phác đồ Paclitaxel - Cisplatin trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB – IV

119 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 6

Trang: 28-31


Liên kết