Đánh giá hiệu quả sử dụng KIT nhanh HBsAg trong sàng lọc trước người hiến máu

108 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 497

Trang: 175-176

Nghiên cứu 2.504 người hiến máu đạt được các tiêu chuẩn cho máu theo qui chế truyền máu gồm: Tình nguyện: 1299 người, chuyên nghiệp: 1205 người; Tuổi: nam từ 18-60, nữ từ 18-55. Dùng test nhanh của hãng Abbott Determine mũ TM, từ 15/10/2003-19/12/2003. Kết quả: Tỷ lệ dương tính đối với xét nghiệm test nhanh HbsAg theo đối tượng hiến máu trong viện và ngoài viện là tương đương nhau: Trong viện: 86/1205 mẫu dương tính (7,14%), ngoài viện: 102/1299 mẫu dương tính (7,85%). Chỉ có 12 đơn vị máu bị hủy trong tổng số 2.316 đơn vị máu lấy được (0,52%). Tổng số trường hợp có HbsAg dương tính bằng test nhanh bị loại là 188. Nhờ sàng lọc trước người hiến máu bằng test nhanh HbsAg mà tránh được việc lấy phải máu của những người đã bị nhiễm HBV, đảm bảo an toàn truyền máu được tốt hơn và tiết kiệm được mỗi năm hàng tỷ đồng chi phí do máu hủy.
Liên kết