Đánh giá hiệu quả tránh thai và tính an toàn của viên thuốc tránh thai Yasmin tại Bệnh viện Bạch Mai

108 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2011

Số: 61

Trang: 21-26

Liên kết