Đánh giá hiệu quả việc chăm sóc sơ sinh bằng mô hình kết hợp sản nhi tại khoa sản Bệnh viện Trường Đại học Y Huế

107 August 23, 2017 1

Chuyên ngành: Nhi khoa

Năm: 2008

Số trang: 125Tr.

Nghiên cứu trẻ sinh sống sau đẻ qua hồ sơ tại Khoa Sản Bệnh viện Trung ương Huế năm 2003. Kết luận: sơ sinh (SS) đủ tháng 93,8%, SS đẻ non 5,5%, SS già tháng ≥42 tuần 1,1%. 89,6% SS sinh sống không bệnh lý; 10,4% có bệnh tật sau đẻ. Tử vong giai đoạn SS sớm 25,5‰. Các yếu tố nguy cơ về phía con liên quan đến tử vong SS sớm: SSĐN, SSĐT cân nặng thấp so với tuổi thai và SSGT, suy hô hấp không nhiễm trùng, dị tật bẩm sinh, ngạt, đa hồng cầu, nhiễm trùng SS sớm. Hiệu quả việc chăm sóc SS theo mô hình kết hợp sản-nhi: tỷ lệ tử vong giảm ở nhóm can thiệp: 8‰ và vẫn thấp những năm sau từ 2003-2006 là <9‰, do việc cứu sống trẻ SSĐN <37 tuần thai, SSGT ≥42 tuần, SSĐT cân nặng thấp so với tuổi thai. Các loại SS được cứu sống nhờ điều trị sớm những bệnh là nguyên nhân và yếu tố nguy cơ như: suy hô hấp không nhiễm trùng, ngạt, đa hồng cầu, nhiễm trùng SS sớm.

Liên kết