Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thương tổn tá tràng trong chấn thương tại Khoa Ngoại Bệnh viênh Saint Paul từ 1993-1997: Nhân 12 trường hợp đã được phẫu thuật

138 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2003

Số: 8

Trang: 27-29

Đặt vấn đề: Tổn thương tá tràng trong chấn thương rất phức tạp và hiếm gặp. Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thương tổn tá tràng trong chấn thương tại Khoa Ngoại Bệnh viện Xanh Pôn từ 1993-1997 trên 12 trường hợp đã được phẫu thuật. Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu 12 BN tổn thương tá tràng (TTTT) trong chấn thương (3 ca TTTT đơn thuần, 9 ca tổn thương phối hợp các tạng khác) tại Khoa Ngoại cấp cứu tiêu hóa Bệnh viện Xanh Pôn từ 1993-1997. Kết quả: Phân loại mức độ TTTT theo Hội Chấn thương bụng Hoa Kỳ và Moore có 33,3% trường hợp tổn thương D1 tá tràng, 41,7% trường hợp tổn thương D2 tá tràng, 16,7% tổn thương D4 tá tràng và 25% trường hợp tổn thương tá tràng. Đối với những trường hợp chấn thương bụng do bị dao đâm (16,7%), chỉ định mổ là tuyệt đối 100%, với những trường hợp chấn thương bụng kín (83,3%) việc quyết định mổ chủ yếu dựa vào dấu hiệu lâm sàng (nôn ra máu, phản ứng thành bụng,..). Xử lý phẫu thuật tổn thương tá tràng: lấy máu tụ + dẫn lưu tại chỗ 16,7%, khâu tá tràng + dẫn lưu tại chỗ 16,7%, khâu tá tràng + Kehr 33,3%, khâu tá tràng + Kehr + nối vị tràng 33,3%, cắt hang vị + dẫn lưu mỏm ta tràng + nối vị tràng 8,%, khâu tá tràng + nối vị tràng + cắt thân và đuôi tụy 8,3%. Biến chứng sau mổ bao gồm tuột Kehr + rò tá tràng 16,7%, bỏ sót thương tổn tá tràng 8,3%, tử vong sau mổ 16,7%. Kết luận: Qua 12 trường hợp TTTT trong chấn thương đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Xanh Pôn, tác giả đã rút ra được những kinh nghiệm trong chẩn đoán sớm cũng như các phương pháp xử lý những TTTT tại bệnh viện.
Liên kết