Đánh giá kết quả điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn IB - IIA có sử dụng xạ trị tiền phẫu bằng caesium 137

141 August 23, 2017 0

Tác giả: Bùi Diệu 

Chuyên ngành: Sản phụ khoa

Năm: 2007

Số trang: 110Tr.

Nghiên cứu 226 bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn từ IB đến IIA điều trị tại Bệnh viện K từ 1992-2003. Kết luận: xạ trị bằng kỹ thuật nạp nguồn sau sử dụng Caesium đáp ứng lâm sàng hoàn toàn cao hơn có ý nghĩa thống kê so với xạ trị sử dụng nguồn Radium 226. Tỷ lệ hết tế bào ung thư nhóm xạ trị bằng kỹ thuật nạp nguồn sau sử dụng Caesium cao hơn có ý nghĩa thống kê so với xạ trị sử dụng nguồn Radium 226. Tỷ lệ sống sau điều trị (5 năm) xạ trị bằng nạp nguồn sau sử dụng Caesium 137 cao hơn nhóm sử dụng nguồn Radium 226. Biến chứng sau xạ trị bằng Caesium 137 thấp hơn nhóm sử dụng nguồn Radium 226.
Liên kết