Đánh giá kết quả phục hồi cho trẻ bại não tại Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Thái Bình năm 2003-2004

86 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Trang: 78-84


Liên kết