Đánh giá kết quả sử dụng vạt da cẳng tay quay với cuống mạch xa trong tạo hình khuyết phần mềm rộng vùng bàn tay

292 August 31, 2017 1

Tạp chí: Thời sự Y học

Năm: 2006

Số: 3

Trang: 4-8

Đặt vấn đề: Trong các tai nạn làm khuyết phần mềm vùng bàn tay, việc lộ gân xương sẽ dẫn đến những di chứng làm hạn chế vận động bàn tay. Vì thế, các tổn khuyết này cần được xử trí phục hồi chức năng và thẩm mỹ cho vùng bàn tay. Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm của tổn thương khuyết phần mềm rộng vùng bàn tay được chỉ định sử dụng vạt da Trung Quốc (VDTQ) và đánh giá kết quả sử dụng VDTQ trong việc che phủ khuyết phần mềm rộng vùng bàn tay. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu 28 bệnh nhân được điều trị bằng vạt da cẳng tay quay cuống mạch xã trong tạo hình khuyết phần mềm rộng vùng bàn tay tại khoa Vi phẫu Tạo hình thuộc bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh tứ 1/2003 đến 8/2004. Thiết kế trong nghiên cứu là mô tả hàng loạt các trường hợp. Kết quả: 100% các trường hợp vạt da và mảnh da ghép sống tốt. Không có trường hợp nào bị hoại tử. 80% vạt da có màu tương hợp với màu da nơi nhận ngay sau phẫu thuật. 80% mảnh ghép da sẫm màu hơn sau 3 tháng theo dõi. Động tác gập duỗi khuỷu đều thực hiện được bình thường thoải mái; 76,9% tay lấy vạt da nâng nhẹ nhàng vật nặng 5 kg sau 18 tháng. Kết luận: Qua đánh giá 3 chức năng này chứng tỏ việc thiếu máu sau khi lấy động mạch quay là không đáng kể. Nghiên cứu đã trình bày ra một số yếu tố để xem xét tiến hành chỉ định VDTQ trong việc che phủ các khuyết phần mềm rộng vùng bàn tay.
Liên kết