Đánh giá khả năng chuyển dị ứng của vacxin BCG đông khô ở trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình TCMR tại Bắc Thái và Thanh Hóa năm 1993

88 August 31, 2017 0

Tác giả: Đỗ Hoài Thanh 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1994

Số: 5

Trang: 30-34

Nghiên cứu đánh giá khả năng chuyển dị ứng bằng phương pháp thử Mantoux test với Tuberculin(OT) 10 đơn vị do Viện VSDT sản xuất. Theo dõi tỉ lệ sẹo và phản ứng phụ của trẻ sau khi được tiêm vacxin BCG trên 477 trẻ <1 tuổi thuộc 2 huyện và 2 thành phố của Bắc Thái, Thanh Hoá năm 1993. Kết quả cho thấy: dây chuyền lạnh tốt BCG đều còn hạn dùng. Sẹo BCG chiếm 96,6% ở Bắc Thái, 76,4% ở Thanh Hóa. Các chỉ số Mantoux: 97,36% (Thái Nguyên) và 78,6% (Thanh Hóa).
Liên kết