Đánh giá kháng thể tồn lưu sau 24 tháng tiêm phòng Vacxin viêm gan A(Havax)

202 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2005

Số: 2

Trang: 32-35

Liên kết