Đánh giá kiểm soát hen phế quản bằng liệu pháp Symbicort SMART tại Việt Nam

131 August 31, 2017 1

Tạp chí: Thời sự Y học

Năm: 2009

Số: 38

Trang: 13-16

Đặt vấn đề: Hen phế quản (HPQ) là một bệnh lý mạn tính có viêm của đường hô hấp với những triệu chứng thay đổi theo thời gian. HPQ là bệnh phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên phần lớn hen chưa được kiểm soát hoặc kiểm soát một phần. Bệnh nhân chủ yếu là dùng SABA và corticoid uống. Mục tiêu: Đánh giá những thay đổi về điểm số kiểm soát hen (ACQ) sau 4-6 tuần điều trị phác đồ Symbicort SMART để ngừa cơn và cắt cơn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu phân tích mô tả và so sánh trên 1.254 BN đã điều trị bằng Symbicort Turbuhaler để ngừa cơn và cắt cơn trong khoảng 7-10 ngày, dữ liệu của mỗi bệnh nhân được thu thập qua 2 lần khám cách nhau 4-6 tuần. Kết quả: 88% số BN có cải thiện đáng kể trên lâm sàng về điểm số ACQ (giảm >0,5 điểm). Các triệu chứng HPQ đã được kiểm soát ở 66% BN sau 4-6 tuần điều trị với phác đồ Symbicort SMART; 33% BN được kiểm soát một phần. Số lần hít thuốc cắt cơn/ngày giảm dần chỉ sau 1 tuần điều trị và sau 6 tuần thì đến 9-10 ngày BN mới phải dùng 1 lần hít thuốc Symbicort để cắt cơn. 87% BN hài lòng và rất hài lòng với phác đồ. 97% số BN tiếp tục sử dụng phác đồ này sau lần khám thứ 2. 3,9% BN có báo cáo phản ứng ngoại ý: run tay chân 0,72%, khô miệng 0,27%, các triệu chứng khác 2,26%. Kết luận: Phác đồ Symbicort SMART làm giảm đáng kể tỷ lệ các đợt kịch phát và kiểm soát hiệu quả những triệu chứng của HPQ với tác dụng phụ không đáng kể.
Liên kết