Đánh giá lại khả năng chẩn đoán ung thư gan của AFP (ALPHA FOETOPROTEIN)

133 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1993

Số: 5

Trang: 31-34

Mục đích: nghiên cứu khả năng chẩn đoán ung thư gan nguyên phát (UTGNP) thông qua định lượng AFP trong huyết thanh bệnh nhân UTGNP và giá trị của AFP ở các bệnh khác.
Đối tượng: 189 bệnh nhân.
Phương pháp: dùng ELISA, Ouchterlony và Kohn phát hiện AFP Anti-AFP do bộ môn miễn dịch, sinh lý bệnh sản xuất. Bệnh nhân được xét nghiệm vi thể qua sinh thiết và tử thiết hoặc chọc hút tế bào để xác định chẩn đoán.
Kết quả: bằng kỹ thuật ELISA với kháng thể đơn clon Kit-Biocis (Pháp) trên 149 ca UTGNP có tỷ lệ âm tính giả 30%, 3 ca dương tính giả; với Kit Boehringer Mannheim (Đức) ở 40 ca UTGNP tỷ lệ âm tính giả là 15%, chưa thấy dương tính giả. Kỹ thuật Ouchterlony cho phép phát hiện AFP trong huyết thanh khi nồng độ >/=5 microgam/ml, phát hiện được 35% số ca UTGNP. Kỹ thuật Kohn >/=2 microgam/ml phát hiện được 45% số ca UTGNP.
Liên kết