Đánh giá mối liên quan giữa môi trường lao động và sức khoẻ công nhân ngành xăng dầu Việt Nam

128 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 1998

Số: 5

Trang: 10-13

Nghiên cứu những người trực tiếp tiếp xúc với xăng dầu như: công nhân giao nhận, chế biến, kho bãi, vận chuyển...Môi trường và điều kiện lao động đã được cải thiện tốt hơn, tuy nhiên ở một số điểm như cuối hang hầm, nơi giao nhận, hơi xăng, hơi tetrethyl chì còn cao hơn TCVSCP nhiều lần. Các bệnh nghề nghiệp như nhiễm độc chì hữu cơ, đặc biệt là sạm da nhiễm độc có nguy cơ mắc cao từ 9-13, 73 lần đối với những người tiếp xúc với xăng dầu so với nhóm không tiếp xúc.
Liên kết