Đánh giá phát triển ở trẻ em và vị thành niên sau ghép thận, theo dõi dọc

224 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 2: Đại hội lần II, Hội nghị Khoa học lần thứ V Thận - Tiết niệu - Sinh dục và Lọc máu trẻ em Việt Nam

Trang: 117-126

Liên kết