Đánh giá rối loạn đông máu trong mổ cắt gan lớn ở bệnh nhân ung thư gan nguyên phát tại Bệnh viện Việt Đức

143 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 49-54

Liên kết