Đánh giá sơ bộ kết quả 2 năm điều trị và theo dõi của phương pháp thuyên tắc hóa dầu qua động mạch trên bệnh nhân ung thư tế bào gan nguyên phát

94 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2002

Trang: 174-180

Liên kết