Đánh giá tác dụng của vị trí gây tê và tư thế sản phụ trong gây tê tủy sống bằng Marcain Heavy 0,5% phối hợp với Fentanyn trong mổ lấy thai

187 August 31, 2017 0

Năm: 2011

Số: 4

Trang: 107-113

Liên kết