Đánh giá tác dụng điều trị bệnh đau dây thần kinh hông to do lạnh và do thoái hóa cột sống bằng ôn điện châm kết hợp với xoa bóp

92 August 31, 2017 0

Năm: 2003

Số: 9

Trang: 24-27

35 bn(15 nam, 20 nữ) không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, lứa tuổi được chẩn đoán đau dây thần kinh hông (ĐDTKH) do lạnh và do thoái hoá cột sống. Dùng ôn điện châm kết hợp với xoa bóp trong điều trị ĐDTKH do lạnh và do thoái hoá cột sống đạt kết quả tốt (tỷ lệ khỏi và đỡ 73,2%). Công thức 1 áp dụng tốt cho những trường hợp ĐDTKH to theo đường đi của kinh bàng quang. Công thức huyệt 2 áp dụng tốt cho những trường hợp ĐDTKH to theo đường kinh đởm.
Liên kết