Đánh giá tình hình bệnh sốt rét năm 1993 của các tỉnh phía Nam

75 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Long Giang 

Năm: 1994

Số: 2

Trang: 10-12

Từ khóa: phía Nam 1993 sốt rét

Các tỉnh phía Nam Việt Nam với gần 20 triệu dân, ở 17 tỉnh/thành, 165 quận/huyện, 2.200 xã/phường. Dân tập trung sống ở đô thị và theo các trục giao thông thủy bộ và sông, rạch. Căn cứ trên mức độ sốt rét lưu hành (SRLH) có thể chia thành 3 tiểu vùng: tiểu vùng SRLH đặc trưng rừng núi gồm 4 tỉnh Đông Nam Bộ và Lâm Đồng. Muỗi truyền bệnh chính là An.dirus, An.minimus và An.feyporiensis, các loại muỗi này chưa kháng với DDT và một số hóa chất khác. Ký sinh trùng SR chủ yếu là P.falciparum (70-80%); Tiểu vùng SRLH ven biển gồm các huyện ven biển của 7 tỉnh thành. Muỗi truyền bệnh chính là An.sundaicus, An.subpictus và cả hai đã kháng với DDT. Ký sinh trùng SR có 2 loại P.falciparum và P.vivax với tỷ lệ gần ngang nhau. Các biện pháp phòng chống SR thực hiện theo chiến lược phòng chống SR của Bộ Y tế đề ra.
Liên kết