Đánh giá tình hình truyền máu tại Bệnh viện Hữu Nghị (1/1985 đến 5/2000)

323 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2001

Số: 4

Trang: 10-12

Trong hơn 15 năm (1985-2000), Bệnh viện Hữu Nghị đã truyền máu cho 8100 lượt BN với 9486 đơn vị máu/chế phẩm máu (bình quân 1,17 đvị máu/BN). Theo dõi nhu cầu truyền máu của BN, tần suất của nhóm máu được truyền, đặc điểm của máu huỷ, tỷ lệ % lượng máu truyền của các khoa, theo các nhóm bệnh. Kết quả: nhu cầu truyền máu tăng lên rất nhiều, nhóm máu sử dụng nhiều nhất là nhóm O, ít nhất là nhóm AB. Các khoa sử dụng nhiều máu là phẫu thuật, huyết học lâm sàng, cấp cứu hồi sức, thận nhân tạo và tiêu hoá với các bệnh lý: dạ dày, ruột, lơxêmi, hội chứng rối loạn sinh tuỷ, suy tuỷ xương.
Liên kết