Đánh giá tình trạng thiếu máu và thiếu sắt ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai.

317 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2008

Số: 33

Trang: 20-24

Liên kết