Đánh giá tỷ lệ sạch sỏi, biến chứng trong và sau nội soi niệu quản tán sỏi tại Bệnh viện TWQĐ 108

162 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Đức 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 59-63

Liên kết