Đánh giá và cải thiện môi trường giao thông tại cổng trường: giải pháp cho các trường học

172 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2006

Số: 5

Trang: 11-15

Dự án "Con đường an toàn tới trường" là một sáng kiến được thí điểm thành công tại trường tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2005. Mục tiêu dự ánlà cung cấp các giải pháp kỹ thuật và giải pháp giáo dục nhằm tạo nên môi trường giao thông an toàn trong và xung quanh nhà trường, đảm bảo lợi ích lâu dài và bền vững cho học sinh và nhân rộng mô hình dự án tại các trường học trên toàn quốc. Thực hiện dự án qua ba hợp phần dự án (cải thiện cơ sở hạ tầng, giáo dục an toàn giao thông và cưỡng chế thực hiện) đã đem lại những tác động sâu rộng và toàn diện vì ngoài việc cải thiện cơ sở vật chất với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, học sinh có thể được trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn giao thông để bảo vệ bản thân. Dự án cũng là một điển hình về sự hợp tác thành công giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân (BP Vietnam) và cộng đồng (phụ huynh học sinh và nhà trường). Các quyết định bởi nhà trường và chính quyền địa phương đóng một vai trò quan trọng đối với thành công của dự án. Điều đó rất hiệu quả về mặt giáo dục vì nó không chỉ giúp phòng chống thương tích cho các em học sinh mà còn cải thiện được nhận thức của cộng đồng về vấn đề an toàn giao thông. Do đó, mô hình dự án này cần được tiếp tục thực hiện tại cáctrường tiểu học khác trên toàn quốc để các hiệu quả và lợi ích của dự án được nhân rộng và phát huy hơn nữa.
Liên kết