Dấu ấn và khả năng lây truyền virut viêm gan B từ mẹ sang con

135 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 6

Trang: 14-18

Mục đích: xác định dấu ấn và khả năng lây truyền vi rút viêm gan B từ mẹ sang con ở phụ nữ có thai tại Hà Nội năm 2005 và tỷ lệ giảm nhiễm ở các đối tượng được can thiệp. Đối tượng: 1.300 phụ nữ có thai 37 tuần khỏe mạnh, đang sống tại Hà Nội và vào sinh con tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội; trẻ sơ sinh khỏe mạnh, đủ tháng, cân nặng ≥ 2.500g là con của các bà mẹ có HbsAg(+); trẻ 11-18 tháng tuổi đã được lấy máu rốn khi sinh và tiêm HBIG cùng vắcxin viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh). Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích để xác định tỷ lệ các dấu ấn vi rút viêm gan B. Kết quả: tỷ lệ mang dấu ấn HBsAg ở phụ nữ có thai tại Hà Nội là 12,5%, lứa tuổi <25 có tỷ lệ cao nhất (19,7%), 25-29 tuổi là 11,1%, 30-34 tuổi là 7,7% và >35 tuổi là 9,7%. Ở phụ nữ có thai tại Hà Nội, dấu ấn HBeAg năm 2005 là 40,5%, dấu ấn anti-HBc là 56,6%, dấu ấn ADN-viêm gan B là 56,7%. Khả năng truyền vi rút viêm gan B cho con của các bà mẹ có HBsAg(+) là 55,2%. Theo dõi trẻ trong khoảng thời gian 11-18 tháng tuổi, số trẻ có HBsAg(+) chiếm 0,74%. Tỷ lệ trẻ có đáp ứng kháng thể anti-HBs ở mức bảo vệ là 81,5%. Con của các bà mẹ có HBsAg(+) không được tiêm phòng HBIG và vắc xin sớm có nguy cơ mang HBsAg gấp 74 lần so với trẻ được tiêm phòng HBIG và vắc xin sớm. Nếu chỉ tiêm phòng bằng vắc xin viêm gan B sớm thì nguy cơ lây nhiễm HBsAg gấp 29,5 lần so với nhóm có can thiệp bằng tiêm đồng thời HBIG và vắc xin viêm gan B.
Liên kết