Di căn buồng trứng từ ung thư dạ dày - đại trực tràng (u krukenberg) nhân 8 trường hợp phẫu thuật tại Bệnh viện K từ tháng 1/1993 đến 12/1999

554 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2000

Số: 8

Trang: 79-82

NC 8 trường hợp (TH) ung thư dạ dày - đại trực tràng phẫu thuật tại Bệnh viện K từ 1/93 đến 12/99. Theo dõi giải phẫu bệnh vi thể, xét nghiệm cận lâm sàng, triệu chứng lâm sàng của u buồng trứng, thời gian phát hiện, chẩn đoán và điều trị u buồng trứng kết quả thấy: tuổi trung bình từ 21-50. Có 5/8 TH có triệu chứng đau và u vùng hạ vị. Siêu âm là phương pháp chẩn đoán có giá trị phát hiện được 6/8 TH. 5 BN có u nguyên phát tại dạ dày, 3 BN tại đại trực tràng. Thời điểm chẩn đoán: 2 TH chẩn đoán trước mổ, 6 TH sau mổ. Trong điều trị: 7 TH cắt bỏ được u di căn, 1 TH chỉ cắt bỏ u buồng trứng tối đa. U Krukenberg là u hiếm gặp, chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng và siêu âm. Nếu chẩn đoán kịp thời khả năng cắt bỏ được u rất khả quan.
Liên kết