Diazepan và neuroleptalgesie trong gây mê trẻ em, trong 7 tháng đầu năm 1979 ở Bệnh viện Việt Nam Cộng hoà dân chủ Đức

140 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Quang Dương 

Năm: 1980

Số: 1

Trang: 19-26

Liên kết